سلفون کش رومیزی

نمایش دادن همه 3 نتیجه

دستگاه سلفون کش رو میزی که در دو نوع سلفون کش دستی و نیم اتوماتیک که برای بسته بندی و پرس سلفون به دور بسته مورد نظر تا نسبت به آلودگی و گردو غبار محافظت شود. این دستگاه اغلب در فسفود های، تهیه غذا ها و منازل مورد استفاده قرار می گیرد زیرا هم مانع انتقال آلودگی به داخل بسته بندی میشود و در تهیه غذا ها نیز مانع سرد شدن غذا میشود .