دفترچه راهنمای ترازوی محک 14000

5/5 - (1 امتیاز)

دفترچه راهنمای ترازوی محک 14000 به منظور مطالعه ی کاربران و آشنایی با چگونگی استفاده از ترازوی دیجیتال است . در این دفترچه تمامی ویژگی ها و قابلیت های ترازوی محک 14000 عنوان شده است و نحوه ی استفاده از آن به طور کامل توضیح داده شده است . این محصول که به عنوان ترازوی محک 70 کیلویی معرفی می گردد در میوه فروشی ها ، پروتئینی ها و… استفاده می شود دفترچه راهنمای ترازو محک 14000 به منظور بهره مندی کاربران و خریداران و جلب رضایت مشتریان ترازوهای دیجیتال طراحی شده است تا کاربران بتوانند به راحتی و بدون نیاز به مراکز خدماتی از چگونگی کارکرد با ترازوی خود اطلاع پیدا کنند .

در صورت نیاز به خرید، تعمیر و دریافت مشاوره از کارشناسان فیدارکو، با شماره های زیر تماس بگیرید:
نمایندگی مرکزی: 02166055298 | 02166086997
نمایندگی غرب: 02144870324 | 02144870995
نمایندگی شرق: 02177084273 | 02177089678
تلفن همراه : 09128008209

ترازوی محک 14000

محتویات دستگاه:

نکاتی که قبل از روشن کردن ترازوی دیجیتال باید رعایت شود:

توزین ترازوی محک 14000:

ترازوی دیجیتال خود را روشن کنید.

در ردیف اول دستگاه وزن کالا بر حسب کیلوگرم نمایش داده میشود.

کلید On/off:

دکمه خاموش روشن را فشار دهید تا دستگاه در وضعیت آماده بکار قرار گیرد .

برای روشن شدن دستگاه ، مجددا این کلید را فشار دهید .

پارسنگ ترازوی دیجیتال:

گاهی نیاز است وزن خالص دستگاه را بدون در نظر گرفتن وزن ظرف مشاهده نمایید.

1- ظرف مورد نظر را روی کفه ترازو قرار دهید.

2- با فشار دادن کلید پاره سنگ چراغ مربوط به پاره سنگ روی دستگاه روشن می شود.

3- جنس خود را درون ظرف مربوطه قرار دهید.

3- با برداشتن محتوی جنس پس از مشاهده وزن خالص ، وزن به طور اتوماتیک صفر میشود و چراغ پارسنگ خاموش میشود.

راهنمای تعیین دقت ترازوی محک 14000:

برای انتخاب دقت وزنی دستگاه خود به ترتیب زیر عمل نمایید:

1/ کلید دقت را از روی صفحه کلید دستگاه خود فشار دهید.

2/ دقت مورد نظر دستگاه خود را با استفاده از کلید ꜛ و ꜜ انتخاب نمایید.

3/ کلید دقت را مجددا فشار دهید تا سیستم به حالت توزین بازگردد.

نحوه محاسبه مبلغ کالا:

1- کلید مانده را فشار دهید.

2- مبلغی را که توسط مشتری پرداخت شده است را وارد نمایید.

3- کلید مانده را مجددا فشار دهید.

مبلغی را که باید به مشتری برگردانید در ردیف سوم نمایشگر نشان داده میشود.

زمانیکه اشتباها مبلغ پرداختی توسط مشتری را وارد کردید با زدن کلید حذف یا پاک میتوانید مبلغ را اصلاح نمایید.

محاسبه ی مبلغ کالا در ترازوی محک به دو روش صورت میگیرد:

قیمت کالا را به وسیله ی کلید های 0 تا 9 که بر روی صفحه کلید ترازو قرار گرفته است وارد نمایید. قیمت وارد شده در ردیف دوم نمایشگر و مبلغ کالا در ردیف سوم دستگاه نمایش داده می شود.
زمانی است که قبلا قیمت کالای خود را در یکی از حافظه های قیمت کالا ذخیره کرده اید در این صورت با فشردن کلید حافظه مربوط به همان کالا قیمت ذخیره شده در حافظه در ردیف دوم و مبلغ کل در ردیف سوم مشاهده می شود.
به منظور چاپ وزن، قیمت و مبلغ کالا کلید چاپ را فشار دهید.
توزین از کلید پاک به منظور صفر کردن قیمت واحد کالا استفاده نمایید.
زمانیکه مشتری مبلغ مشخصی از کالای خاصی را تقاضا نماید ابتدا قیمت کالا را وارد و سپس به اندازه ای کالای مورد نظر را روی کفه قرار دهید که ردیف سوم نمایشگر مبلغ مورد نظر را نشان دهد.

ترازوی محک 14000

نحوه محاسبه ی مبلغ کالای غیر وزنی:

به دو روش کالا های غیر وزنی به وسیله ترازوی دیجیتال محاسبه میشود:

روش اول:

1/ به وسیله ی کلیدهای ارقام 0 تا 9 قیمت واحد کالا را وارد کنید.این قیمت در ردیف دوم نمایشگر نشان داده میشود.

2/ پس از فشار دادن کلید ꜛ در ردیف اول به جای نمایش وزن میتوانید تعداد کالای مورد نظر را وارد نمایید . در ترازوی دیجیتال محک به صورت پیش فرض تعداد کالا عدد یک در نظر گرفته شده است.

3/ درردیف سوم نمایشگر ترازو دیجیتال مبلغ کالا نمایش داده میشود .

روش دوم:

زمانیکه کاربر قیمت کالای مورد نظر خود را در یکی از حافظه های قیمت کالا از نوع غیر وزنی تعیین کرده باشید:

1/ پس از انتخاب حافظه کالای مورد نظر ، قیمت واحد کالا در ردیف دوم نمایشگر ترازو دیجیتال نشان داده میشود.

2/ میتوانید تعداد کالا را در ردیف اول به جای نمایش وزن وارد نمایید.

3/ در ردیف سوم نمایشگر مبلغ کالا به نمایش در می آید.

برای چاپ اطلاعات کلید چاپ را فشار دهید.

حافظه های قیمت کالا:

حافظه های قیمت کالا را مانند کتابی با 10 صفحه در میباشند که در هر صفحه 35 حافظه قرار گرفته است.

برای انتخاب هر صفحه به ترتیب زیر عمل کنید:

1/ ابتدا کلید صفحه را فشار دهید.

2/ در این مرحله صفحه ی مورد نظر را با فشردن کلیدهای ꜛ یا ꜜ را انتخاب کنید . شماره ی صفحه بر روی صفحه نمایان می شود.

3/ پس از اتمام کار کلید صفحه را مجدد فشار دهید.

نحوه ذخیره قیمت کالا در ترازوی دیجیتال محک:

ابتدا صفحه حافظه مورد نظر را وارد نمایید.

1/ از طریق کلید های 0 تا 9 قیمت کالا را وارد نمایید.

2/ در آخر کلید ذخیره را فشار دهید.

3/ به منظور انتخاب حافظه مورد نظر یکی از کلید های 1 تا 35 را فشار دهید تا قیمت کالا در حافظه مورد نظر ذخیره شود.

حساب مشتری:

کاربر امکان این را دارد که به طور همزمان حساب 2 مشتری را ثبت و مشاهده نماید .نحوه ی استفاده از حساب مشتری1 و مشتری2 و مشتری3 در ترازوی محک یکسان می باشد.

نحوه ذخیره مبلغ کالا در حساب مشتری:

در صورتیکه بخواهید مبلغ کالا در نمایشگر به حساب مشتری شماره 1 اضافه شود کلید مشتری 1 را فشار دهید.

کاربر می تواند 50 قلم کالا را در حساب مشتری ذخیره نماید.

راهنمای مشاهده ی حساب مشتری:

ابتدا کلید گزارش و سپس مشتری 1 جمع کل حساب مشتری مورد نظر به نمایش در می آید. حال می توانید با استفاده از کلید های ꜛ و ꜜ مبالغ ریز در لیست حساب مشتری را به صورت جداگانه مشاهده نمایید.

نحوه حذف یکی از اقلام در حساب مشتری:

1/ ابتدا کلید گزارش و سپس کلید مشتری 1 را فشار دهید.

2/ از طریق کلیدهای ꜛ و ꜜ مبلغ مورد نظر را در حساب مشتری وارد کنید.

3/ کلید پاک و یا حذف را فشار دهید . زمانیکه می خواهید کل حساب مشتری را حذف نمایید ابتدا کلید گزارش و سپس مشتری 1 و حذف را فشار دهید .

طریقه چاپ فاکتور مشتری:

1/ ابتدا کلید گزارش و سپس کلید مشتری 1 را از روی کیبرد ترازو را فشار دهید.

2/ برای چاپ اطلاعات کلید چاپ را فشار دهید.

پس از چاپ اطلاعات ، اقلام حساب مشتری به حساب فروش منتقل میشود.

ذخیره مبلغ کالا در حساب فروش در ترازو محک 70 کیلویی MDS14000:

مبلغ کالا را به حساب فروش از طریق 3 روش می توان اضافه کرد:

1/ کلید فروش را در حالی که مبلغ کالا در ردیف سوم نمایشگر در حال نمایش است فشار دهید.

2/ کلید چاپ را در حالی که مبلغ کالا در حال نمایش است فشار دهید.

3/ با انتقال اقلام حساب مشتری به حساب فروش نیز میتوانید مبلغ کالا را به حساب فروش منتقل نمایید.

طریقه انتخاب نوع گزارش فروش در ترازوی دیجیتال :

تعیین نوع گزارش:

1/ کلید تنظیم را فشار دهید .

2/ کلید گزارش را فشار دهید .

3/ در حالت پیش فرض ترازو به صورت گزارش فروش ریز اقلام تنظیم شده است.برای تبدیل به حالت کلی (تجمعی) کلید ꜛ یا ꜜ را فشار دهید

4/ در آخر کلید تنظیم را فشار دهید .

طریقه مشاهده ی ریز اقلام حساب فروش:

1/ کلید گزارش را فشار دهید.

2/ کلید فروش را فشار دهید.

3/ میتوانید مبلغ کل هر یک از اقلام فروخته شده را با فشردن کلید های ꜛ و ꜜ مشاهده کنید.

4/ جهت مشاهده اقلام کلید چاپ را فشار دهید تا یک گزارش کامل چاپ شود.

پاک کردن کل حساب فروش از سیستم دیجیتال:

ابتدا کلید گزارش و سپس فروش و پس از آن کلید حذف را زده تا حساب فروش به طور کامل پاک شود.

به منظور اینکه حساب فروش خود را به صورت روزانه یا ماهانه داشته باشید ابتدای همان روز یا ماه حساب فروش خود را پاک کنید.

چاپ گزارش فروش:

1/ کلید گزارش را فشار دهید .

2/ کلید فروش را فشار دهید .

3/ کلید چاپ را فشار دهید تا دستگاه شروع به چاپ نماید .

زمانیکه ترازو در حالت شبکه قرار دارد،گزارش فروش چاپ نمیشود .

چاپ گزارش فروش کلی یک قلم کالا:

1/ ابتدا کلید گزارش را فشار دهید.

2/ به منظور نمایش شماره حافظه و شماره صفحه کلید حافظه مورد نظر را فشار دهید.

3/ کلید چاپ را فشار دهید.

مثالی ساده برای گرفتن گزارش فروش کلی حافظه 10 از صفحه 3 به ترتیب زیرعمل کنید:

1/ کلید صفحه را فشار دهید.

2/با استفاده از کلید ꜛ یا ꜜ صفحه ی 3 را انتخاب کنید.

3/ مجددا کلید صفحه را فشار دهید.

4/ کلید گزارش را فشار دهید.

5/ کلید 10 را فشار دهید.

6/ کلید چاپ را فشار دهید.

ترازوی ۷۰ کیلویی محک

تنظیم ساعت ترازوی دیجیتال محک:

کلید ساعت را فشار دهید تا سیستم در حالت ساعت قرار بگیرد.

با زدن کلید تنظیم و کلید ꜛ و ꜜ میتوانید ساعت ، دقیقه و ثانیه دستگاه خود را تنظم نمایید.

بکلید تاریخ را فشار دهید تا سیستم در حالت تاریخ قرار بگیرد.

تنظیم تاریخ در ترازو:

کلید تاریخ را فشار دهید تا سیستم در حالت ساعت قرار بگیرد.

با زدن کلید تنظیم و کلید ꜛ و ꜜ میتوانید تاریخ دستگاه خود را تنظم نمایید و سپس کلید تاریخ را بزنید تا سیستم در حالت توزین قرار بگیرد.

چاپگر ترازو:

ترازوی دیجیتال محک 14000 دارای چاپگر داخلی میباشد و مشتری به سادگی می تواند فاکتور فروش اجناس خود را داشته باشد.

قرار دادن کاغذ رول ترازو دیجیتال چاپ در چاپگر:

1/ ترازو را از طریق کلید اصلی ترازو خاموش کنید.

2/ دربی که روی چاپگر قرار گرفته است را باز کنید.

3/ رول کاغذ را در جای مخصوص قرار دهید.

4/ اهرم سبز رنگی را که در سمت راست غلطک لاستیکی قرار دارد به طرف خودتان بکشید تا غلطک از هد فاصله بگیرد.

5/ کاغذ را زیر غلطک و از بیین هد و غلطک عبور دهید و سپس درپوش چاپگر را در جای خود قرار دهید.

6/اهرم سبز رنگ را به حالت اولیه برگردانید.

7/کاغذ را از شیار درپوش چاپگر عبور دهید و سپس درپوش را درجای خود قرار دهید.

8/ ترازو را روشن کنید.

9/ پس از این که سیستم را در حالت توزین قرار دادید کلید کاغذ را فشار دهید تا به حرکت در بیاید و در جای مناسب قرار بگیرد.

تعیین نام فروشگاه در ترازو:

به منظور چاپ نام فروشگاه به ترتیب زیر عمل نمایید:

1/ به منظور اینکه سیستم در وضعیت دریافت نام فروشگاه قرار بگیرد کلید تنظیم و 24 را فشار دهید ( نام فروشگاه تا 48 کاراکتر می تواند باشد )

2/ نام فروشگاه را با استفاده از کلید های حروف و ارقام که در کیبرد ترازو قرار گرفته اند تغییر دهید.

3/ کلید تنظیم را فشار دهید.

– از کلید 35 برای ایجاد خط اتصال بین حروف استفاده کنید.

– از کلید پاک یا حذف برای حذف هر حرف یا ایجاد فاصله بین حروف استفاده کنید.

– از کلیدهای ꜛ و ꜜبرای مشاهده ی حروف قبل یا بعد میتوانید استفاده کنید.

نحوه تعیین پیغام نهایی:

برای این کار به ترتیب زیر عمل مینماییم:

1/ به منظور اینکه سیستم در وضعیت پیغام نهایی قرار بگیرد کلید تنظیم و پ را فشار دهید.

2/ پیغام نهایی را با استفاده از کلیدهای حروف الفبا و کلید ارقام وارد کنید.

3/ در انتها کلید تنظیم را فشار دهید.

پیغام نهایی حداقل تا 48 کاراکتر میتواند باشد.
از کلید – برای ایجاد خط اتصال بین حروف استفاده کنید.
از کلید پاک یا حذف برای حذف هر حرف یا ایجاد فاصله بین حروف استفاده میکنیم.
برای مشاهده ی حروف قبل یا بعد میتوانید از کلیدهای ꜛ و ꜜ استفاده کنید.

تعیین نام و نوع کالا در ترازوی محک 14000:

1/ پس از فشردن کلید صفحه و با استفاده از کلیدهای ꜛ یا ꜜ صفحه ی مورد نظر را تعیین کنید و مجددا کلید صفحه را فشار دهید.

2/ کلید تنظیم و 26 را فشار دهید تا سیستم دیجیتال شما در وضعیت دریافت نام کالا قرار گیرد.

کلید enter memory روی نمایشگر ظاهر میشود.

3/ کلید ꜛ را در صورتیکه نوع کالا غیر وزنی باشد فشار دهید.

4/ به منظور انتخاب حافظه کالای مورد نظر یکی از کلید های 1 تا 35 را فشار دهید.

5/ نام کالا را با استفاده از کلیدهای حروف الفبا و کلیدهای ارقام وارد کنید.

6/ در انتها کلید تنظیم را فشار دهید.

.نام کالا حداکثر در 15 کاراکتر میتواند تعیین شود.

تنظیم شدت نور نمایشگر ترازو:

برای این منظور به ترتیب زیر عمل میکنیم:

1/ کلید تنظیم و سپس کلید 30 را فشار دهید.

2/ شدت نور نمایشگر را با استفاده از کلیدهای ꜛ و ꜜ به اندازه مناسب تنظیم نمایید.

3/ برای خارج شدن از این وضعیت مجددا کلید تنظیم را فشار دهید.

در زمان قطع برق دستگاه برای جلوگیری از اتمام باطری در حالت پایین ترین شدت نور ممکن قرار می گیرد.

نمایندگی ترازوی محک 14000

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید. فیدار نمایندگی ترازوی محک و تعمیر ترازوی محک با بیش از یک دهه فعالیت در این زمینه خدمات و محصولات خود را به مشتریان ارائه می دهد. تمامی محصولات ترازوی محک به همراه 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش ارائه می گردد . خرید ترازو را با اطمینان خاطر از قیمت ترازو از شرکت فیدار انجام دهید.

تمامی حقوق وب سایت متعلق به فیدار،فروشگاه تجهیزات آشپزخانه صنعتی و سیستم های توزین - کپی رایت 2024